Avantatges

Reducció de costos: el cost que representem per a les empreses és una fracció molt petita del que els representaria contractar personal intern fix per a realitzar les mateixes feines.

Estalviem espai, temps i diners als nostres clients, ocupant-nos de nombroses tasques tant estratègiques com mecàniques, que requereixen coneixements específics, mètodes, hardware, software i màquines apropiades, però també un lloc físic considerable i sobretot molt de temps.

Interlocutor únic: en oferir un ampli ventall de serveis, les empreses poden centralitzar en J.R. CONSULTORS DE COMERÇ una sèrie de tasques que altrament haurien de contractar a vàries empreses diferents. El fet de tenir un mateix interlocutor per a diferents temes estalvia temps i facilita l’establiment de les sinèrgies, empaties, interrelacions i interdependències, resultant en una major confiança i efectivitat.

Objectivitat: essent Consultors Externs i multidisciplinaris veiem la realitat de les empreses des de fora, amb una clara objectivitat, el que ens facilita la formulació de diagnosis imparcials i l’aplicació dels recursos necessaris en cada moment i per a cada missió.

Operativitat permanent, ja que no tanquem mai per vacances. Les inactivitats causades per baixes per malaltia, accidents o maternitat tampoc són un factor, ja que treballem amb un contracte de serveis.

Eliminació del risc de rotació de personal, en ser Consultors Externs i no estar a la recerca d’augments de sou, canviant d’una empresa a una altra.
© J.R. Consultors de Comerç - wwww.jrconsultors.com tel:972 429 193 +34 972 429 193 info@jrconsultors.com info@jrconsultors.com   |    Avís Legal
Esolvo - Excel·lència Informàtica | Girona