Serveis

Externalització del Departament Comercial Nacional

externalització departament comercial nacionalAquest servei consisteix en l’externalització, total o parcial, del Departament Comercial Nacional d’una empresa, que confia a J.R. CONSULTORS DE COMERÇ la tasca de establir-se, créixer o consolidar les seves vendes en les Províncies o Comunitats Autònomes que s’hagin acordat prèviament.

Les tasques que realitzem són les pròpies d’un Director Comercial o Àrea Manager per a les Províncies o Comunitats que ens assignen, i inclouen les següents:
 
 • Definició dels perfils dels seus clients.
 • Identificació i selecció de clients i distribuïdors potencials.
 • Enviament dels mailings de prospecció i promoció.
 • Establiment de l’estratègia d’implantació en cada àrea geogràfica.
 • Seguiment continuat de la correspondència amb les empreses interessades.
 • Seguiment de les ofertes demanades i realitzades.
 • Detecció, control i seguiment d’oportunitats de negoci.
 • Control, motivació i millora permanent de la xarxa de vendes.
   
Totes les tasques les realitzem en nom de la seva empresa i amb la seva pròpia documentació i paper de carta. La nostra empresa es converteix en una extensió del seu propi Departament Comercial per aquelles Províncies o Comunitats que ens confiïn.

Per a les visites de prospecció, nomenament des Distribuïdors, signatura de contractes o visites periòdiques, J.R. CONSULTORS DE COMERÇ ajuda a coordinar les Agendes respectives, però la visita física als clients és realitzada sempre per personal de l’empresa client.             

Externalització del Departament d'Exportacions

Aquest servei consisteix en l’externalització, parcial o total, del Departament d’Exportacions d’una empresa, que confia a J.R. CONSULTORS DE COMERÇ la tasca d’establir-se, fer créixer o consolidar la seva xarxa de clients en aquells països que s’hagin acordat prèviament.

Les tasques que realitzem són les pròpies d’un Director d’Exportacions o Àrea Manager per als països o àrees geogràfiques assignades i inclouen les següents:
 

 • Definició dels perfils dels seus clients.
 • Identificació i selecció de clients i distribuïdors potencials.
 • Anàlisi de mercat: Exportacions Espanyoles i Europees del sector als mercats estrangers.
 • Anàlisi de mercat (2): Importacions del país de destí (subjecte a disponibilitat de dades).
 • Enviament dels mailings de prospecció i promoció.
 • Establiment de l’estratègia d’implantació en cada àrea geogràfica.
 • Seguiment continuat de la correspondència amb les empreses interessades.
 • Seguiment de les ofertes demanades i realitzades.
 • Detecció, control i seguiment d’oportunitats de negoci.
 • Control, motivació i millora permanent de la xarxa de vendes.

 

Totes les tasques les realitzem en nom de la seva empresa i amb la seva pròpia documentació i paper de carta. La nostra empresa es converteix en una extensió del seu propi Departament d’Exportacions per aquells països que ens confiïn.

Per a les visites de prospecció, nomenament des Distribuïdors, signatura de contractes o visites periòdiques, J.R. CONSULTORS DE COMERÇ coordina les Agendes respectives. La visita física als clients o Distribuidors potencials pot realitzar-se segons convingui al client, pel seu pròpi personal, sigui sol o conjuntament amb nosaltres. Si ho requereixen, podem també realitzar íntegrament els viatges per compte de la seva empresa.
 

Oficina Regional de Vendes al Sudest Asiàtic

Oficina regional Sudest AsiàticL’objectiu d’aquest servei és el d’ajudar a les empreses a desenvolupar vendes per als seus productes o serveis en els països prèviament acordats a l’Àsia.
 
Els nostres serveis els podem lliurar sota diferents conceptes; els més habituals son:
 
- La “Oficina Regional de Vendes”, generant vendes per la seva Empresa.
 
- El servei de Selecció de Distribuïdors, identificant clients i Distribuïdors per vostès.
 
En els dos casos oferim un excel·lent valor i retorn de la Inversió (R.O.I.).
 
Oficina Regional de Vendes: És el servei on aportem més valor a la seva empresa, ja que ens convertim en la seva Oficina a l’Àsia i duguem a terme per a vostès totes les tasques necessàries per vendre els seus productes en els països prèviament acordats. En tenir una Oficina a l'Àsia els seus clients tindran una millor percepció i més confiança en la seva empresa, ja que la veuran com una empresa “local”, en la seva mateixa zona horària i parlant el seu mateix idioma. Aquest servei està orientat a mitjà i llarg termini.
 
Servei de Selecció de Distribuïdors: El que fem mitjançant aquest servei és el de identificar clients i Distribuïdors potencials i ajudar-los en els processos de selecció, negociació i signatura dels contractes de compra o Distribució. Quan el procés s’ha completat, llavors la seva empresa passa a tractar directament amb ells. Aquest servei és orientat a curt termini.
 
Es pot també acordar que, una vegada s’hagi signat el Contracte de Distribució, ens passem a ocupar de fer un seguiment periòdic dels seus clients o Distribuïdors per assegurar-nos del seu bon funcionament.
 

Oficina Regional de Vendes a Europa

L’objectiu d’aquest servei és el d’ajudar a les empreses a desenvolupar vendes pels seus productes o serveis en els països prèviament acordats a Europa.
 
Els nostres serveis els podem lliurar sota diferents conceptes; els més habituals son dos:
 
- La “Oficina Regional de Vendes”, generant vendes per la seva Empresa.
 
- El servei de Selecció de Distribuïdors, identificant clients i Distribuïdors per vostès.
 
En els dos casos oferim un excel·lent valor i retorn de la Inversió (R.O.I.).
 
Oficina Regional de Vendes: És el servei on aportem més valor a la seva empresa, ja que ens convertim en la seva Oficina a Europa i duguem a terme per a vostès totes les tasques necessàries per vendre els seus productes en els països prèviament acordats. En tenir una Oficina a Europa els seus clients tindran una millor percepció i més confiança en la seva empresa, ja que la veuran com una empresa “local”, en la seva mateixa zona horària i parlant el seu mateix idioma. Aquest servei està orientat a mitjà i llarg termini.
 
Servei de Selecció de Distribuïdors: El que fem mitjançant aquest servei és el de identificar clients i Distribuïdors potencials i ajudar-los en els processos de selecció, negociació i signatura dels contractes de compra o Distribució. Quan el procés s’ha completat, llavors la seva empresa passa a tractar directament amb ells. Aquest servei és orientat a curt termini.
 
Es pot també acordar que, una vegada s’hagi signat el Contracte de Venda o Distribució, ens passem a ocupar de fer un seguiment periòdic dels seus clients o Distribuïdors per assegurar-nos del seu bon funcionament.
 

Importació / Outsourcing de productes estrangers

Una manera d’obtenir una major rendibilitat de la xarxa comercial de les empreses és mitjançant la distribució de productes complementaris als que ja estan venent. En la majoria dels casos, fins i tot els clients més fidelitzats d’una empresa qualsevol  estan al mateix temps comprant altres productes als seus competidors.

Mitjançant la importació i comercialització de productes complementaris, les empreses obtenen els següents beneficis:
 

 • Millor rendibilitat de la seva xarxa de vendes.
 • Optimització del temps i visites dels seus venedors.
 • Major fidelització de la seva clientela.
 • Reforçament de la seva empresa en front dels seus competidors.
 • Augment del seu volum de vendes i benefici.
   

J.R. CONSULTORS DE COMERÇ els pot ajudar en aquesta àrea de creixement estratègic:
 

 • Trobant per a vostès productes per a la seva comercialització complementària.
 • Negociant les condicions de la seva representació amb els nous proveïdors.
 • Gestionant i seguint les seves relacions amb els fabricants estrangers.

Oficina de compres a Hong Kong. Aprovisionaments a Xina

Els serveis que lliurem van destinats a identificar a la Xina el millor proveidor i el millor producte per als nostres clients i posar-li a la seva disposició, lliurant-li si vol directament a les seves fàbriques o magatzems, per tal que no s’hàgi de preocupar de rès.
 
Oferim estudis de mercat per a millorar el preu i el procediment que pugui ja tenir el nostre client, resolem problemes puntuals amb proveïdors ja existents, traducció de documents, etc.
 
Organitzem events, itineraris, viatges organitzats i trobades entre clients i proveïdors.
 
Viatgem per tota la Xina per visitar proveïdors potencials o ja existents, acompanyem al client a les visites comercials i realitzem inspeccions en orígen, prèvi a la sortida de les mercaderíes.

Màrqueting, estudis de mercat i sondejos d'opinió pública

Disseny, realització, execució i control de Plans de Màrqueting per a campanyes de llançament i promoció d’empreses, productes i serveis.

Disseny i realització d’estudis de mercat i sondejos d’opinió pública destinades a conèixer el pensament d’un públic objectiu determinat sobre un tema particular: Popularitat o impopularitat d’un producte o servei, costums i hàbits de comportament i de compra, estudis de mercat previs a una inversió, obra o acció, etc.

Serveis globals per a empreses de nova creació

Cada any s’obren al nostre país desenes de milers de noves empreses. Prop de la meitat tanquen o necessiten una reestructuració radical dins dels primers tres anys d’existència. Els problemes amb què es troben són deguts principalment a una mancança de coneixements i recursos humans i tècnics. Això és sovint degut -o es veu agreujat-, per un finançament insuficient.

J.R. CONSULTORS DE COMERÇ és proveïdor global de tota aquella sèrie de serveis estratègics essencials per a les empreses dins dels principals àmbits que les impulsen; amb això, les empreses poden trobar en un mateix proveïdor totes les solucions que els són necessàries en aquestes àrees vitals.

Per a donar solució integral a les empreses de nova creació, dissenyem Plans Estratègics de Llançament  personalitzats i adequats a les necessitats de l’empresa, que contemplen tots els punts necessaris per a la seva promoció. En fem també la seva implantació, control i seguiment permanent.

Les nostres condicions de col·laboració s’adapten tant a les necessitats de l’empresa com a les seves possibilitats de finançament, i poden incloure fórmules de remuneració progressives i en base a fites assolides (« Success Fee »).

J.R. CONSULTORS DE COMERÇ pot oferir la possibilitat de finançament d'una part dels serveis necessaris a les empreses per a establir-se en els tres primers anys de la seva constitució, que són habitualment els més crítics per a aquestes empreses.

Electrònica: Representacions i distribucions

Mitjançant aquest servei posem a la seva disposició els nostres més de 30 anys d’experiència en l’exportació de productes electrònica arreu del mon.
 
Les àrees d’activitat i experiència inclouen entre d’altres les següents:

- Electrònica de Consum
- Equips de So, Megafonia i Evacuació per veu
- Sistemes de intercomunicació Hospitalària / Trucada a Infermera
- Gestió i Automatització d’Edificis
- C.C.T.V., Productes i Sistemes de Seguretat
- Senyalització Electrònica
- Sistemes de Conferències
- Integració de Sistemes
- Altres Equips En aquestes àrees hem desenvolupat a través dels anys una àmplia xarxa de clients i contactes a tots nivells: Importadors, Distribuïdors, Majoristes, Minoristes, Instal·ladors, Enginyeries i Prescriptors, així com grans comptes i grans usuaris finals: Aeroports, Metros, Trens, etc.
 
Els principals serveis que oferim són:
 
- Departament d’Exportacions per Europa, Orient Mitjà, Àsia Central i Àsia-Pacífic.
- Oficina Regional de Vendes a Europa. 

Per tal d’acomodar-nos a les necessitats i filosofia de la seva empresa, així com per definir la millor estratègia, podem treballar per la seva empresa sota diferents modalitats, treballant com una extensió de la seva empresa, convertint-nos en el seu Agent o Representant, etc.
 
Els països en els que podem treballar per vostès poden ser qualsevol del seu interès, no estant limitats a aquells en els que nosaltres ja hi tenim clients i contactes. Serem una extensió del seu equip, adherint-nos sempre a la seva política d’empresa, visió, objectius estratègics i prioritats.

© J.R. Consultors de Comerç - wwww.jrconsultors.com tel:972 429 193 +34 972 429 193 info@jrconsultors.com info@jrconsultors.com   |    Avís Legal
Esolvo - Excel·lència Informàtica | Girona