Valors

Motivació vers els nostres clients, sentint-nos integrants de seva empresa i veient els seus productes o serveis com si fossin nostres.

Dedicació sistemàtica a les tasques acordades i adherència als timings i calendaris d’accions establerts.

Flexibilitat d’adaptació a les noves necessitats estratègiques que es puguin donar en cada moment.

Confidencialitat sobre totes les informacions rebudes de les empreses, així com sobre els seus objectius i plans de futur.

Serietat de tracte, integritat  i professionalitat en el desenvolupament de les tasques que els nostres clients ens encarreguen.
 
© J.R. Consultors de Comerç - wwww.jrconsultors.com tel:972 429 193 +34 972 429 193 info@jrconsultors.com info@jrconsultors.com   |    Avís Legal
Esolvo - Excel·lència Informàtica | Girona